Pay Plastik

Geri Kazanım Nedir : Katı atıklar içinde değerlendirilebilir olanların, ayrı toplanması, cinslerine göre ayrılması, fiziksel ve/veya kimyasal ve/veya biyolojik işlemlerle ikincil hammaddeye veya tarım girdisine dönüştürülmesi ve enerji elde edilmesi için yakılması şeklindeki faaliyetlerinin tümü geri kazanım olarak adlandırılır.

Geri Dönüşüm Nedir : Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesi tek başına geri dönüşüm olarak adlandırılır ve geri kazanım kapsamında olan bir faaliyettir.

Geri Dönüşüm

Geri dönüşüm ve geri kazanım; en etkili atık yönetim biçimidir. Dünyada her yıl yaklaşık dörtyüz milyon adet endüstriyel ambalaj kullanılmaktadır.

Bu ambalajlar kullanıldıktan sonra ne olacak : Yanıt; bu ambalajların geri kazanımı ve geri dönüşümünün doğru, mevzuata uygun yöntemlerle yapılması ve ekonomiye kazandırılmasıdır. Bu sayede doğal kaynakların en verimli biçimde kullanılması, gelecek kuşaklara kaynak bırakılması sağlanacak, artı değer yaratılmasıyla birlikte çevre kirliliği de önlenecektir.

Su döngüsü ve onu destekleyen ekosistemler korunmalı, gereksiz su tüketimi önlenmeli, temizlikte kullanılan maddelerin suyu kirletmemesine dikkate edilmeli, içme suyu dışında kullanma suyunun arıtılarak geri dönüşümlü kullanılması sağlanmalıdır. Daha az su tüketen bir duş başlığı ile 175 kg, giysileri soğuk su yada ılık suda yıkayarak 250 kg karbondioksit tasarrufu yapılabilir. Tek bir kişi yılda ortalama 49.140 lt suyu tuvaletlerde tüketir. Sifonun bir kez çekilmesi ile 10 lt su harcanır. Yeni teknolojiler sayesinde standart modellere göre %60 tasarruf sağlanabilir.

Daha temiz bir gelecek için aşağıdaki önerilere uyabilirsiniz;
  • Standart ampullerin, tasarruflu ampullerle değiştirilmesi yılda 75 kg karbondioksit tasarrufu sağlar.
  • Organik tarımla elde edilen ürünleri seçin. Uluslarası sertifikaları olan organik tarım ve hayvancılık ürünlerini tüketerek sürdürülebilir üretimleri destekleyin, organik tarımın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunun. Doğal koşulları zorlamadan ve değiştirmeden elde edilen ürünlerle beslenerek hem kendinize, hemde çevreye verilen zararın azalmasına katkıda bulunun.
  • Temizlik ürünü alırken yalnızca ihtiyacınıza uygun olan ürünler tercih edilmelidir. Temizlik ürünü satın alırken konsantre ürünleri tercih etmeniz hem tasarruf, hem de daha az ambalaj tüketimi sağlar. Ambalajı geri dönüştürülmüş ürünleri tercih edin. Kullanma dozunu etikette belirtildiği kadar ayarlayın. Fazla kullanmak daha iyi temizlik sağlamazken, hem sağlığınıza, hem de çevreye daha çok zarar verir. Temizlik ürünleri sonuna kadar kullanılmalı, ambalajları içinde kalan maddelerle çöpe atılmamalıdır. Bulaşık ve çamaşır makinenizi aşırı doldurmamaya özen gösterirken, tam dolmadan da çalıştırmamalısınız.
  • Evlerden çıkan çöplerin sadece yarısını geri dönüştürerek yılda 1.200kg karbondioksit tasarrufu sağlanabilir.
Copyright © 2013 - 2024. Tüm hakları saklıdır, Pay Plastik Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım
Yıldırım Beyazıt Mah. Yıldız Sok. No: 26 Çerkezköy / Tekirdağ