Pay Plastik

Pay Plastik Hakkında

6.000m2'lik, yüksek teknolojiyle donatılmış tesisimizde, işletmenizde üretim veya satış faaliyetleriniz sonucu ortaya çıkan tehlikeli atık ile kontamine olmuş ambalaj atıklarınız yani her tip sac varil, plastik varil ve IBC’ler, Pay Geri Dönüşüm tesislerinde cinslerine göre ayrılmakta, daha sonra geri dönüşüm hattına dahil edilerek kontamine özelliğinden ayrılarak yeniden sanayinin kullanımına sunulmaktadır.

Yeniden kullanıma uygun olmayan yıpranmış ambalaj atıkları ise kırılarak küçük parçalar haline getirilir. İşletmeler bu parçaları direkt olarak belli oranlarda, orijinal hammaddeyle karıştırarak üretim işlerinde kullanabildiği gibi; tekrar eritip katkı maddeleri katarak ikinci sınıf hammadde olarak da kullanabilir. Bir ton plastik ambalaj atığının geri dönüşümü sonucunda 14.000 Kwh enerji tasarruf sağlanır.

Sanayicimize kalan ise kontamine ambalaj atıklarını kanunlara uygun şekilde değerlendirerek sorumluluklarını yerine getirmek olacaktır.

Geri Dönüşüm

"Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamına giren, tehlikeli atıkla kontamine olmuş ambalaj atıkları, yönetmelik hükümlerine uygun, tehlikeli atık taşıma lisanslı araçlarımız ADR Belgeli (Tehlikeli Atık Taşıma Sertifikası) ve SRC eğitimi almış, lisanslı sürücülerimiz ile işletmelerden alınarak tesisimize getirilmektedir.

İşletmeler ile yapılacak bir sözleşme paralelinde kullanılmış sac ve plastik variller, bidonlar, IBC’ler bulundukları yerlerden lisanslı araçlarımız ile bakanlığın şart koştuğu ulusal atık taşıma formlarının doldurulması suretiyle toplanarak, uygun bir biçimde depolanıp bakanlığın vermiş olduğu lisansımız çerçevesinde geri dönüşüm işlemine tabi tutulmaktadır.

İşletmelerden sözleşme öncesi, ambalaj atıklarından boşalan malzemelerin MSDS ( Materyal Güvenlik Bilgi Formu ) bilgi ve belgeleri istenmekte; sözü edilen ambalaj atıkları geri kazanım / dönüşümüne yönelik aksine bir işaret yoksa, atıklar kabul edilmekte, aksi durum söz konusuysa bertaraf tesislerine gönderilmesi gerekliliği atık üreticisine bildirilmektedir.

Doldurulan ulusal atık formları, irsaliye ve fatura suretleriyle birlikte her ay tanzim edilen envanter formları ekinde tarafımızdan bakanlığın ilgili birimlerine teslim edilmektedir.

Geri kazanılmış / dönüştürülmüş endüstriyel ambalajlardan beklenen ekonomik ve çevresel faydanın alınması, sektörün kontrol altında tutulması, ancak endüstri standartlarında üretim yapılmasıyla mümkündür. Alışılagelmiş hurdacılık zihniyetiyle faaliyet gösteren bir geri kazanım / dönüşüm sektörü beklenen faydaların aksine çevre kirliliğine yol açabilen tehlikeli bir unsur haline gelebilecektir.

Amerika, Avrupa ve Japonya gibi gelişmiş endüstrilerde ambalaj kazanımı yürürlükteki mevzuata uygun olarak teknik altyapısı uygun, yeterli teknoloji ve insan kaynağına sahip, lisanslı veya yetkilendirilmiş tesisler tarafından yapılmaktadır.

Pay geri dönüşüm bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da gerek ülkemiz için yapmış olduğu doğal kaynak tüketimini azaltmak gerek diğer alanlarındaki projeleriyle üretmiş olduğu değerler ile ülkemiz ekonomisine katkıda bulunarak, toplumumuzun güvenine layık olmayı sürdürecektir.

Geri Dönüşüm

Pay geri dönüşüm için kalite, müşterilerinin ve tedarikçilerinin memnuniyetidir.

Toplam kalite yönetimini ilke olarak benimser ve tüm süreçleri buna uygun olarak yürütür.

Pay geri dönüşüm/geri kazanım tesisinin kurulma aşamasından başlayarak geri kazandığı / dönüştürdüğü atıkların son noktasına kadar olan süreçte çevrenin korunmasına büyük önem vermektedir.

Faaliyetin her aşamasında insan hayatının, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını öncelikli olarak ele alır ve bunu sürekli olarak ön planda tutar. Pay geri dönüşüm, bu sorumluluklarının yanı sıra bir adım daha atarak, çevre yönetim sistemini oluşturmuş ve ISO-14001 belgesi almıştır. Çevre yönetim sistemi, faaliyetlerin çevreye olan etkilerini veya risklerinin azaltılması anlamına gelmektedir.

Ayrıca Pay Geri Dönüşüm, kalite prensiplerini ve sistemini gözden geçirerek, müşteri ve tedarikçi isteklerinin daha iyi algılanıp gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, ISO-9001 kalite belgesine de sahiptir.

Ayrıca OHSAS-18000 belgesini de alarak ;
 • Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlama.
 • Çalışan motivasyonunu ve çalışan katılımını artırmak.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve işgücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi
 • Çalışma ortamında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek, yangın, patlama, makine arızaları ve benzeri durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliliğinin sağlanması
 • Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlamak
 • İş performansını artırmak
 • Diğer işletmeler yada müşterilere karşı duyarlı ve sorumlu bir imaj yaratmak
 • Resmi makamlar önünde kuruluşun iş güvenliğine karşı olan duyarlılığının kanıtlanabilmesini de sağlamıştır.

Değişen dünyada fark yaratarak rekabet gücünü elde etmeyi ve sektörde lider bir kuruluş olmayı amaçlayan Pay Geri Dönüşüm, bu amaca ulaşmak için sürekli gelişmeye ve yatırımlarını güçlendirmeye devam edecektir.

ISO-14001 Çevre Yönetim, ISO-9001 Kalite ve OHSAS sisteminin uygulandığı Pay Geri Dönüşümde ;
 • Faaliyetlerimizin her süreç ve aramasını sürekli iyileştirerek doğal zenginliklerimizi korumayı temel anlayış edindik.
 • Atıkların fabrikaya gelişinden geri kazanılmış / dönüştürülmüş ürünün sevk edildiği ana kadar olan bütün üretim aşamalarında, ISO standart ve çevre mevzuatı gerekleri doğrultusunda bütün iş program ve usullerini sürekli gözden geçirmek ve uyumu taahhüt altına almak.
 • Atıklarımızı kaynağında asgari düzeye indirmek,
 • Geri dönüşüm, geri kazanım ve yeniden kullanım anlayışı doğrultusunda kaynaklarımızı verimli halde kullanmak
 • Çevre politikamızı çalışanlarımıza, tedarikçilerimize bildirmek ve bütün ilgili taraflara açık tutmaktır.
 • Çevrenin korunmasını ve faaliyetlerimizdeki riskleri önlemeye yönelik yeni teknoloji ve yöntemler belirleyerek, prosedürler ve acil durum ilanları ile taahhüt altına almak,
 • Geri kazanılmış / dönüştürülmüş ürünü insan sağlığını etkileyecek sektörlere vermemek, isteyenleri ikaz etmek (gıda, sağlık vb. sektörler)
Not : " Ürünlerimiz gıdalarda kullanılamaz. "
Copyright © 2013 - 2023. Tüm hakları saklıdır, Pay Plastik Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım
Yıldırım Beyazıt Mah. Yıldız Sok. No: 26 Çerkezköy / Tekirdağ